Grafmonumenten

Door de tijd te nemen voor het ontwerp en te luisteren naar de wensen van de klant, ontstaat een uniek monument waarin persoonlijke herinneringen verwerkt worden.
Bij crematie is bewaring, begraving of uitstrooiing ten huize mogelijk. Ook hier kunnen passende gedenktekens voor gemaakt worden.

Grafmonumenten

 

Ornament crematie